Reikorangi arrow

The entrance to the Kapiti Coast Archery Club domain on Reikorangi Road.