only by looking up the online Maori dictionary

Te Kaporeihana Āwhina Hunga Whara

Āta mātai, mātai whetū

Te Aka Matua O Te Ture

Te Amorangi Mātauranga Matua

Toi Aotearoa

Āta mātai, mātai whetū

Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau

Tumuaki o te Mana Arotake

Whānautanga, Matenga, Mārenatanga

Irirangi Te Motu

Mana Arotake Aotearoa

Manatū Ahu Matua

Te Mana Rererangi Tūmatanui o Aotearoa

Ngā Rātonga Kaupapa Atawhai

Te Komihana Tauhokohoko

Te whatu Ora

Te Tari Ture o te Karauna

Tāhū o te Ture

Te Tari Taake

Nga Pirihimana O Aotearoa